Thursday, 26/11/2020 - 20:17|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Nguyễn Hữu Dực

TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1

BÁO CÁO

Kết quả quá trình xây dựng Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Dực

đạt Kiểm định chất lượng cấp độ II, đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

 

 

Kính thưa các cấp lãnh đạo! Kính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa các vị khách quý!

Kính thưa các thầy, cô giáo ! Kính thưa các bậc PHHS!

Cùng toàn thể các em học sinh yêu quý!

Hôm nay, trong thời điểm cả nước đang chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2021-2026, đón chào năm mới, Xuân Canh Tý- Năm 2020, Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Dực vinh dự được các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, các vị khách quý về dự lễ đón Bằng công nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng cấp độ II và đạt chuẩn quốc gia mức độ I. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt toàn thể CB,CC,VC và HS trường Tiểu học Nguyễn Hữu Dực xin được kính gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Kính thưa các đồng chí !

Tập thể Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Dực dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng GDĐT, bằng ý chí quyết tâm, tinh thần vượt khó, tranh thủ mọi nguồn lực đã phấn đấu đạt được kết quả đáng khích lệ và tự hào. Hôm nay, tôi xin thay mặt nhà trường báo cáo kết quả quá trình xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng cấp độ II và đạt chuẩn quốc gia mức độ I như sau:

I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Tiền thân Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Dực là Trường Tiểu học số 3 Hòa Hiệp Trung được thành lập theo Quyết định số 70/2008, ngày 18/ 01/ 2008 của Ủy ban nhân dân huyện Đông Hòa. Đến năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện Đông Hòa ra Quyết định số 3650 ngày 30 tháng 8 năm 2016 Về việc đổi tên Trường Tiểu học số 3 Hòa Hiệp Trung thành Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Dực.Tổng diện tích của trường là 9864 m2. Nhà trường đã từng bước hoàn thiện về mọi mặt và nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu xây dựng trường đạt kiểm định CLGD cấp độ 2 và đề nghị công nhận chuẩn quốc gia mức độ 1.

Trong quá trình thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia, nhà trường có những thuận lợi và khó khăn như sau:

1. Thuận lợi

- Được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát mọi mặt của Phòng GDĐT huyện Đông Hòa; sự quan tâm của lãnh đạo địa phương; sự đồng thuận của CMHS .

- Đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạt chuẩn và trên chuẩn, đủ về số lượng và chất lượng để thực hiện nhiệm vụ giáo dục. Tinh thần quyết tâm xây dựng trường đạt KĐCL và chuẩn quốc gia.

2. Khó khăn

Đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, thu nhập còn thấp, một số phụ huynh phải đi làm ăn xa nên việc giáo dục học sinh gần như giao hẳn cho nhà trường.

Trường hạng II nên ngân sách tự chủ còn hạn chế.

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Căn cứ Kế hoạch số: 81, ngày 27/7/2018 của Phòng GDĐT huyện Đông Hòa “Kế hoạch xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 Giai đoạn 2018 -2025”,trường Tiểu học Nguyễn Hữu Dực được Phòng GDĐT huyện Đông Hòa đưa vào kế hoạch và định hướng phấn đấu đạt chuẩn quốc gia vào năm 2019.

Sau khi tiếp nhận kế hoạch, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên đối chiếu thực tế của nhà trường với 5 tiêu chuẩn của Thông tư số 17 ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì có tiêu chuẩn chưa đạt, cụ thể:

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

Trường đạt 10 tiêu chí nhưng còn khiêm tốn chưa thật sự nổi trội.

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên

Tiêu chuẩn này chưa đạt vì trường thiếu giáo viên dạy môn chuyên

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

Tiêu chuẩn này chưa đạt. Cổng trường và tường rào xuống cấp không đảm bảo cho công tác giữ gìn an ninh trật tự cũng như khó khăn trong công tác bảo vệ tài sản. Sân chơi, bãi tập nhưng không đảm bảo yêu cầu phục vụ các hoạt động giáo dục. Sân trường chưa đảm bảo an toàn cho học sinh vui chơi. Cây, hoa trên sân trường còn ít.

Trường thiếu các phòng chức năng, các phòng học xuống cấp, thiếu bàn ghế 02 chỗ ngồi; chưa có nhà để xe cho CB,CC,VC; nhà vệ sinh giáo viên xây dựng đã lâu không đảm bảo vệ sinh.

Máy tính ở phòng Tin học xuống cấp, không đủ cho học sinh thực hành.

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội: Đạt nhưng chưa cao, vì công tác xã hội hóa giáo dục chưa được chú trọng và quan tâm đúng mức.

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

Tiêu chuẩn này đạt nhưng còn thấp, chất lượng học tập chưa cao. Có một số em chưa chuyên cần trong học tập có nguy cơ bỏ học.

Phòng Tiểu học Sở GDĐT Phú Yên và Phòng GDĐT huyện Đông Hoà về khảo sát sơ bộ đã chỉ ra những mặt còn tồn tại, những tiêu chí chưa đạt cũng như chỉ rõ hướng khắc phục cho trường.

Từ thực tế trên, dưới sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể của Phòng GDĐT, Lãnh đạo nhà trường đã quyết tâm thực hiện với nhiều giải pháp mang tính đột phá:

* Nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia thật chi tiết, cụ thể trình cho Chi bộ nhà trường và được Chi bộ thống nhất đưa vào Nghị quyết của Chi bộ và xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của nhà trường phải đạt được .

* Để thực hiện Nghị quyết của Chi bộ, nhà trường đã lập tức tổ chức thực hiện với những nội dung như sau:

- Quán triệt kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia trong Hội đồng trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh để tìm sự đồng thuận từ đó xác định rõ nhiệm vụ cần phấn đấu.

-Thành lập các nhóm công tác phụ trách từng tiêu chí rà soát, đánh giá chính xác thực tế từng tiêu chí; dự toán kinh phí cần huy động để đạt từng tiêu chí, từng tiêu chuẩn của trường theo Thông tư 17.

-Tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo địa phương, của Cha mẹ học sinh cũng như các tổ chức phi chính phủ trong công tác xã hội hóa, nhà trường đã bê tông thêm diện tích sân chơi đảm bảo an toàn cho học sinh.

- Đề xuất với Phòng GD-ĐT để Phòng GD-ĐT tham mưu với các cấp tu sửa , cải tạo lại 4 phòng học cấp 4, khu hiệu bộ, thư viện, nhà vệ sinh học sinh, nhà vệ sinh giáo viên, cải tạo 12 phòng học của dãy lầu, trang bị bàn ghế 02 chỗ ngồi thay cho bàn ghế 04 chỗ ngồi của 05phòng học, nâng cấp tường rào,xây nhà thường trực , xây mới cổng trường và bố trí cho nhà trường đủ giáo viên dạy chuyên, dạy 2 buổi/ ngày đúng quy định theo Thông tư số 17 và Công văn số 5932 của Bộ GDĐT.

- Về phía nhà trường:

+ Lãnh đạo nhà trường và các đoàn thể trong trường xây dựng hệ thống văn bản chặt chẽ, cụ thể, sát với thực tế; triển khai cho các đoàn thể, cá nhân trong trường thực hiện; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kịp thời từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

+ Các nhóm công tác mã hóa và sắp xếp các minh chứng của từng tiêu chí, tiêu chuẩn một cách khoa học đúng theo hướng dẫn.

+ Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn, tổ văn phòng.

+ Phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

+ Bằng nguồn kinh phí tự chủ, nhà trường đã may rèm che nắng cho các lớp học, khu hiệu bộ,trang bị lại bàn ghế phòng giáo viên, trang trí lại lớp học khang trang, đẹp và thân thiệnvới học sinh; xây mới nhà để xe cho giáo viên, cải tạo lại nhà để xe cho học sinh, xây hố xử lý rác, san lấp mặt bằng trước và sau các dãy phòng học; tăng cường thêm trang thiết bị dạy học, sửa chữa lại các maý vi tính hư của phòng tin học, bê tông làm vòm lối đi nội bộ; trồng thêm cây xanh, cây cảnh, xây hoa viên tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, thân thiên, an toàn.

+Tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường – gia đình và xã hội, đặc biệt quan tâm đến các học sinh có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học; vận động các tổ chức, cá nhân và CBCCVC hỗ trợ và nhận đỡ đầu các đối tượng để tiếp bước các em đến trường.

+ Đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

+Tăng cường công tác phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu vượt trội từng mặt nhằm nâng cao kết quả học tập.

III.KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

Đến đầu tháng 9 năm 2019 đối chiếu với các tiêu chuẩn của Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 5932/BGDĐT-QCL ngày 28/12/2018 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục, nhà trường nhận thấy đã đáp ứng đầy đủ từng tiêu chuẩn của văn bản này. Ngày 25 tháng 9 năm 2019 nhà trường lâp tờ trình đề nghị các cấp có thẩm quyền về đánh giá ngoài.

Ngày 30 tháng 9 năm 2019, Sở Giáo dục – Đào tạo Phú Yên, UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài về trường. Qua thẩm tra, kiểm định, Đoàn đánh giá đã đánh giá cao về 5 tiêu chuẩn mà trường đã phấn đấu đạt theo Thông tư số 17 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 21 tháng 11 năm 2019 UBND tỉnh Phú Yên đã ký quyết định công nhận trường Tiểu học Nguyễn Hữu Dực đạt kiểm định chất lượng cấp độ II; Ngày 29 tháng 11 năm 2019 Sở GDĐT tỉnh Phú Yên đã ký quyết định công nhận trường Tiểu học Nguyễn Hữu Dực đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

Trên đây là báo cáo kết quả quá trình xây dựng Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Dực đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

Thay mặt cho Lãnh đạo trường tôi xin chân thành cám ơn quý vị đã lắng nghe, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu, quý thầy cô giáo sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. chúc các em học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.

Xin trân trọng kính chào!

 

                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 11 : 130
Năm 2020 : 5.330